Riskettan är den första delen av de obligatoriska riskutbildningarna

    Riskettan

    Det är en teoretisk utbildning på 3 timmar om riskerna med alkohol, trötthet och droger samt andra riskfaktorer i trafiken.
    Vi vill ge deltagarna en ökad förståelse om att varje individs beslut är avgörande och kunskap för att ta kloka beslut i framtiden. Syftet med utbildningen är att eleven skall bli medveten om konsekvenser och risker samt hur dessa kan undvikas.

    Anmälan görs i receptionen och avbokning ska ske senast 5 arbetsdagar innan kursstart, annars debiteras fullt pris. Fullföljd utbildning registreras hos Transportstyrelsen och är sedan giltig i 5 år. Du måste visa giltig legitimation på utbildningen.